Certifcaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen Borchwerf I en Majoppeveld

Op 8 mei jl. hebben beide bedrijventerreinen, Majoppeveld en Borchwerf I, het Certificaat voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B) ontvangen.

Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in een tent op het parkeerterrein van het Parkmanagement aan de Leemstraat. Met de officiële ondertekening van het Convenant KVO-B door alle samenwerkende  partners (Gemeente Roosendaal, Politie, Brandweer, Ondernemingsvereniging Majoppeveld en Ondernemersvereniging Borchwerf I) werd deze gezamenlijke aanpak bekrachtigd. Vorig jaar nog, op 26 juni 2017, werd het startsein gegeven middels de ondertekening van de Intentieverklaring. Dat er binnen een jaar een door KIWA geaccrediteerd resultaat ligt is te danken aan de voortvarendheid van de werkgroep waarin alle eerder genoemde geledingen vertegenwoordigd zijn. De uitvoering is  vastgelegd in een Plan van Aanpak dat door deze werkgroep verder zal worden vorm gegeven. Voor eventuele vragen of  input kunt u contact opnemen met het parkmanagement van uw bedrijventerrein.

 

Druk enter om te zoeken of ESC om te sluiten