Han van Midden geïnstalleerd als burgemeester van Roosendaal

De heer Han van Midden is donderdagavond 3 oktober 2019 geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Roosendaal. Dat gebeurde tijdens een bijzondere raadsvergadering in theater De Kring in Roosendaal.

Plaatsvervangend raadsvoorzitter dhr. Cor Gabriëls opende deze openbare bijzondere raadsvergadering. Ter inleiding spraken de Commissaris van de Koning dhr. Wim van de Donk en dhr. Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam met elkaar over ‘het nieuw type burgemeester’.

Dit gebeurde uiteraard in het licht van het feit dat Han van Midden tot voor kort griffier van de gemeenteraad van Rotterdam was. Daarna volgde de officiële beëdiging van dhr. Han van Midden door de Commissaris van de Koning, dhr. Wim van de Donk. De nieuwe burgmeester kreeg daarbij de voorzittershamer en de ambtsketen overgedragen.

Na de beëdiging kwam burgemeester Han van Midden zelf aan het woord. Hij zei daarbij onder andere: “Ik zal toegankelijk en bereikbaar zijn als eerste burger van Roosendaal. Dus als je me ziet lopen of fietsen; ik maak graag een praatje. Verder wil ik graag ‘knopen leggen’ door inwoners, gemeente, instanties, bedrijven met elkaar in contact te brengen en blijvend aan elkaar te verbinden. Door ‘knopen te leggen’ komen we samen tot oplossingen voor bestaande en toekomstige problemen. Dat betekent dus ook de gemeente meer naar de inwoners toebrengen en de manier van het besturen vernieuwen.” Hij sloot af met de woorden dat hij als import-Roosendaler (met de nodige trainingen) een echte Tullepetaon wil worden.

Bron tekst: Gemeente Roosendaal

Druk enter om te zoeken of ESC om te sluiten